De QuickScan (QS) versie van AQSI is bedoeld voor een snelle, maar goed gedocumenteerde, indruk van de sociale duurzaamheid van een gebouw. Dat kan gaan om een bestaand gebouw of een ontwerp. AQSI-QS is ook bijzonder geschikt voor het vastleggen van doelstellingen op het gebied van gebruikskwaliteit in een vroege ontwerpfase (intiatief of schetsontwerp). Het cirkeldiagram maakt direct duidelijk op welke aspecten extra kwaliteit aanwezig is, of gevraagd wordt. Op die manier gebruikt vormt AQSI-QS een praktische en beeldende aanvulling op een traditioneel Programma van Eisen.

Spin diagram_AQSI_NL

Typische toepassingsmogelijkheden van AQSI-QS zijn:

  • Presenteren van de kwaliteiten op het gebied van sociale duurzaamheid van een gebouw.
  • Vastleggen van gewenste extra kwaliteit door een opdrachtgever of architect.
  • Registreren van de aanwezige situatie ten behoeve van een verbeterplan.
  • Expliciet maken van kwaliteit die in ontwerp en materiaalkeuze ten behoeve van overdracht naar bouwer of gebruiker van een gebouw.

Ten opzichte van de volledig AQSI-assessment zijn de vragen uit NEN-EN 16309 geclusterd in thema’s. De koppeling naar de norm blijft gehandhaafd, doordat de indeling in thema’s volledig is gerespecteerd.

Probeer de AQSI-QS zelf

Informatie en vragen

Heeft u een vraag over het invullen van de AQSI-QS of wilt u meer informatie. Neemt u dan contact op via info@AQSI.nl of bel met 038-3030903