From BENG to better

Van BENG naar Beter

Pleidooi voor bredere benadering BENG-eisen Bijna energieneutraal bouwen mét oog voor mens en leefomgeving; Van BENG naar Beter Focus bij energieneutraal bouwen niet alleen op CO₂-reductie. Veiligheid, comfort en gezondheid zijn minstens zo belangrijk bij nieuwbouw en renovatie van woningen en bedrijfsgebouwen. Op een 18 juni gehouden seminar in de Deense ambassade werd in aanwezigheid van […]

Lees meer
duurzame kant van een brandveilig pand

De duurzame kant van een brandveilig pand

Interview met Louis Cleef van Rockwool gepubliceerd op DuurzaamBedrijfsleven.nl door Rianne Lachmeijer Elke dag branden in Nederland vier panden tot de grond af, terwijl deze gebouwen gewoon aan de brandveiligheidswetgeving voldoen. Dit leidt tot materiaalverlies, hindert de bedrijfscontinuïteit en levert milieuschade op. Daarom pleit isolatiebedrijf Rockwool ervoor dat brandveiligheidsmaatregelen onderdeel gaan uitmaken van duurzaamheidsnormen. Dagelijks […]

Lees meer

Producten die de sociale duurzaamheid ondersteunen

AQSI ondersteunt een bouwprofessional bij het maken van een gebouwassessment volgens NEN-EN 16309. Daarmee verkrijgt deze op een gestructureerde manier inzicht in de sociale duurzaamheidsaspecten van een gebouw. AQSI is geen rekentool en levert niet zelfstandig een score, rapportcijfer of aantal ‘sterren’. Een assessment van de sociale duurzaamheidsaspecten met AQSI is een assessment van een […]

Lees meer

Nieuwe projecten met AQSI assessment

Er is bij twee projecten een AQSI assessment voor sociale duurzaamheid uitgevoerd.           Lees meer over het AQSI assessement voor deze school               Lees meer over het AQSI assessement voor deze brandweerkazerne

Lees meer
Spin diagram_AQSI_NL

AQSI en Circulaire economie

Artikel AQSI en circulaire economie[i] Datum: 19 september 2017 auteur: ir. H.J.J. (Harm) Valk, Nieman Groep   Sociale duurzaamheid, sleutel voor succes in de circulaire economie? De transitie naar een circulaire economie krijgt steeds meer aandacht, ook in de bouw- en installatiesector. Terecht want ‘de bouw’ is een materiaal-intensieve sector waardoor de impact en de […]

Lees meer
Uitreiking AQSI certificaat aan Louis Cleef door Harm Valk 02

1ste AQSI Assessor certificaat uitgereikt

Afgelopen vrijdag 2 juni heeft de heer Louis Cleef van Rockwool na het volgen van een 3-daagse AQSI cursus het eerste certificaat AQSI Assessor behaald. Dit houdt in hij is in staat om zelfstandig een AQSI gebouw-assessment uit te voeren met de AQSI Design tool. AQSI We bouwen voor mensen en dan is het belangrijk […]

Lees meer
Harm Valk tijdens zijn lezing op de vakbeurs Energie 2016 (foto Hans Koole)

We hebben veel te winnen met isolatie

Een verslag van Harm Valks lezing ‘Comfort in de gebouwde omgeving, het belang van sociale duurzaamheid’ op het seminar VIB op de Energiebeurs afgelopen 6 oktober. Geschreven door Norbert Cuiper. Dit verslag is gepubliceerd op Ensoc.nl Harm Valk: ‘Comfort moet voorop staan bij duurzame gebouwen’ Er is nog veel te winnen met isolatie in gebouwen. Daarmee […]

Lees meer
VIB ondertekend AQSI manifest

VIB ondertekent AQSI-manifest

VIB-voorzitter Hans Koole heeft 6 oktober 2016 in Den Bosch namens de technische isolatiebranche het Manifest Sociale Duurzaamheid ondertekend. Daarmee gaat de sector een inspanningsverplichting aan om sociale duurzaamheid niet alle en bespreekbaar maar ook meetbaar te maken.

Lees meer