Interview met Louis Cleef van Rockwool gepubliceerd op DuurzaamBedrijfsleven.nl door Rianne Lachmeijer

Elke dag branden in Nederland vier panden tot de grond af, terwijl deze gebouwen gewoon aan de brandveiligheidswetgeving voldoen. Dit leidt tot materiaalverlies, hindert de bedrijfscontinuïteit en levert milieuschade op. Daarom pleit isolatiebedrijf Rockwool ervoor dat brandveiligheidsmaatregelen onderdeel gaan uitmaken van duurzaamheidsnormen.

Dagelijks vinden er tientallen kleine en grote branden plaats. Daardoor raken per dag vier gebouwen dusdanig beschadigd dat zij als total loss worden beschouwd door verzekeraars. “800.000 vierkante meter gaat jaarlijks in vlammen op”, zegt Louis Cleef, als fire safety manager verantwoordelijk voor public affairs bij Rockwool. Hij is dagelijks bezig met brandveiligheid om de duurzame inzetbaarheid van gebouwen te waarborgen.

Zijn verantwoordelijkheden laten zien dat in zijn bedrijf duurzaamheid en brandveiligheid worden beschouwd als twee kanten van dezelfde medaille. “Bij een duurzaam gebouw denkt iedereen meteen aan energie besparen, maar duurzaamheid heeft ook met duurzame inzetbaarheid van gebouwen te maken: een lange levensduur.”

“800.000 vierkante meter gaat jaarlijks in vlammen op”

Volgens Rockwool gaat het bij de beoordeling van vastgoed niet alleen om milieuprestaties van materialen en energiebesparing, maar ook om factoren als beleving, comfort en binnenklimaat. Kortom, de sociale duurzaamheid van een pand. En brandveiligheid ziet het isolatiebedrijf als wezenlijk onderdeel van deze sociale duurzaamheid.

AQSI en de duurzame inzetbaarheid van gebouwen

Om de sociale duurzaamheid van een gebouw in kaart te brengen heeft Rockwool samen met consumentenorganisatie VACPunt Wonen en Nieman Raadgevende Inegnieurs de tool AQSI ontwikkeld. De afkorting staat voor Assessing and Qualifying on Social Impact of Buildings. AQSI handelt in de geest van de Europese norm voor de sociale duurzaamheid van gebouwen: NEN-EN 16309. De afbeelding toont aan hoe een beoordeling eruit kan zien.

Spin diagram_AQSI_NL

 

In die norm staan zes aandachtsgebieden centraal: gezondheid en comfort, veiligheid, aanpasbaarheid, onderhoud, toegankelijkheid en impact op de omgeving. AQSI maakt de sociale waarde van deze aandachtsgebieden inzichtelijk. Eén van die punten is brandveiligheid.

Directe brandschade levert jaarlijks € 850 mln aan maatschappelijke kosten op. Ook is sprake van indirecte maatschappelijke kosten, zoals een faillissement. De helft van de bedrijven waarbij een grote brand plaatsvindt gaat binnen drie jaar failliet, aldus Rockwool. Ook kunnen de milieuschade en sociale schade van een brand groot zijn.

Lees het gehele artikel op duurzaambedrijfsleven.nl

Vragen over AQSI? Neem dan contact met ons op.