gezondheid en comfortWe besteden 85-90% van onze tijd in gebouwen. Niemand zal dus tegenspreken dat gebouwen ons niet ziek mogen maken. Maar voldoen we wel aan deze eis?

De kierenjacht heeft ons in de 70-er jaren energiebesparing gebracht, maar tevens een verhoogde relatieve vochtigheid en de ontwikkeling van schimmels en microben met bijbehorende gevolgen voor bijv. allergieën en astma. We hebben het over de CO2 concentratie in scholen (frisse school), maar ook de luchtkwaliteit in andere gebouwen en woningen staat steeds vaker ter discussie. CO2, is een goede indicator maar het kan veel meer aspecten van het binnenmilieu raken, zoals vluchtige stoffen uit materialen, schimmels of eventueel radon.

Zo maar een paar kanttekeningen om aan te geven dat een gezond binnenmilieu niet vanzelfsprekend is. De gezondheidsraad signaleerde recent dat het qua gezondheid niet goed is gesteld met de huidige gebouwenvoorraad (Gezondheidsraad 2013*)

‘Gezondheid en comfort’ omvat overigens veel meer dan luchtkwaliteit. Het menselijk lichaam beschikt over meerdere sensoren m.b.t. geluid, licht, beeld, temperatuur, geur, gevoel, trillingen, et cetera. Samen bepaalt al deze input ons welbevinden, of we ons comfortabel voelen.

Horen we onze directe buren? Wordt de verstaanbaarheid wellicht bemoeilijkt door een te sterke galm? Vaak hebben we last van contactgeluid en trillingen en slapen we (soms onbewust) slechter door verkeerslawaai van buiten. Dit alles kan leiden tot verlaagde productiviteit, een afname van de leerprestaties en tot ziekteverzuim.

Ervaren we overal wel voldoende daglicht om alerter en productiever te kunnen zijn? Is er voldoende kunstlicht? Hoe voorkom je verblinding en contrast? Is er voldoende zicht naar buiten? Is de ruimte wel prettig en is er voldoende ruimte, buitenruimte, opslag, etc? Hoe maak je het qua temperatuur iedereen naar de zin en hoe wordt het thermisch comfort beïnvloed door de relatieve vochtigheid of door luchtbeweging (tocht)?

Belangrijk bij dit alles is dat gebruikers de baas zijn. Ze moeten het comfort kunnen beïnvloeden. Een raam openzetten, een niet te ingewikkelde besturing, een zonwering kunnen ophalen, etc.
*Gezondheidsraad. Een gezond binnenmilieu in de toekomst. Den Haag: Gezondheidsraad, 2013; publicatienummer 2013/17