Gebouwen moeten niet tot overlast voor de omgeving leiden. Ze moeten positief bijdragen en niet irriteren of schade berokkenen. Afhankelijk van de gebouwfunctie of toekomstig te verwachten gebouwfunctie is potentiele overlast wel heel vaak aanwezig. Denk bijvoorbeeld aan een horeca gelegenheid, theater of productiegebouw waar geluid of zelfs trillingen voor overlast kunnen zorgen. Emissies via lucht, water en bodem worden al beoordeeld met milieu georiënteerde instrumenten, maar ook emissies van gebouwen kunnen een impact hebben op de omgeving. Dat kan bijvoorbeeld over rook of stankoverlast gaan.

Passerend verkeer kan overdag hinder ondervinden van een reflecterend geveloppervlak. Aangrenzende gebouwen of gebieden kunnen nadeel ondervinden van te veel beschaduwing.

Wellicht kan ‘s avonds bij een hoge mate van transparantie een te sterk contrast ontstaan, hetgeen hinderlijk voor de omgeving of het verkeer kan zijn.

Zo zijn er veel aspecten te noemen waarbij je rekening moet houden met de omgeving. Belangrijk is dat je vooraf kunt vaststellen, wellicht zelfs kunt meten, of er sprake van overlast is of kan zijn. De mogelijke impact op de omgeving dient eigenlijk al onderdeel van het ontwerpproces te zijn, maar ook achteraf is het goed om overlast te kunnen registreren en om daarop te kunnen anticiperen. Dat zal niet voor alles gelden, maar bij geluid en uitstoot is proactief ingrijpen door een tijdig signaal vaak wel mogelijk.