onderhoudOnderhoud en met name de uitvoerbaarheid daarvan zijn mede bepalend of een gebouw de functie waarvoor het is bedoeld, kan blijven uitoefenen of dat in geval van een defect een reparatie snel uitvoerbaar is.

Belangrijk daarbij is hoe vaak het onderhoud noodzakelijk is? Met het oog op kosten, maar ook op mogelijke overlast. Het type onderhoud is daarbij natuurlijk mede bepalend. Hebben we het bijvoorbeeld over schoonmaakonderhoud, schilderwerk, reparaties, vervangingen of een complete renovatie?

Wat de mogelijke effecten voor de gebruiker betreft kan worden gedacht aan visuele of functionele overlast (verstoring van het gebruiksproces). Voorts aan gezondheidsaspecten en geluidoverlast. Bij dit alles is mede de blootstelling (duur en omvang) van belang, en natuurlijk tevens of de veiligheid van de gebruiker gedurende het onderhoud wel is geborgd?

Er zijn al met al meerdere redenen om onderhoud te beperken en te beheersen. Niet in het minst kunnen dat ook economische redenen zijn zodat hier economie en duurzaamheid hand in hand gaan. Zo kun je heel bewust kiezen voor degelijke materialen en afwerksystemen die wellicht wel demontabel en verplaatsbaar zijn, maar nauwelijks of niet om onderhoud vragen en daarbij hun functie blijven vervullen.