AQSI ondersteunt een bouwprofessional bij het maken van een gebouwassessment volgens NEN-EN 16309. Daarmee verkrijgt deze op een gestructureerde manier inzicht in de sociale duurzaamheidsaspecten van een gebouw. AQSI is geen rekentool en levert niet zelfstandig een score, rapportcijfer of aantal ‘sterren’.

Een assessment van de sociale duurzaamheidsaspecten met AQSI is een assessment van een gebouw in zijn locatie. Beide aspecten komen aan de orde, maar de nadruk ligt op het gebruik van het gebouw door gebruikers en de invloed van zaken als onderhoud en verbouwingen op die gebruikers. Een assessment in AQSI bestaat uit een aantal logische stappen.

Karakteristieke ruimte

Een gebouw-assessment met AQSI begint met een beknopte beschrijving van het gebouw en het vastleggen van basisgegevens. Vervolgens worden er ook – en dat is specifiek voor AQSI- een aantal karakteristieke ruimten gevraagd. Dit zijn ruimten die kenmerkend zijn voor het gebouw en zijn gebruik. Het zijn ruimten waarin mensen gedurende langere tijd aanwezig zijn. In een kantoor zijn dat bijvoorbeeld een veel voorkomende werkplek, een vergaderruimte en een instructieruimte. In een woning zullen het de woonkamer en een slaapkamer zijn en eventueel de buitenruimte. De keuze van het aantal en de aard van de karakteristieke ruimten is vrij te bepalen door degene die het assessment uitvoert. Er is in elk gebouw altijd ten minste één karakteristieke ruimte aanwezig.

Scenario

Een assessment met AQSI gaat uit van een scenario voor de toekomst van het gebouw. Dit beoordelen aan de hand van een toekomstscenario is een kenmerkend onderdeel van NEN-EN16309. In AQSI is een aantal voorbeeldscenario’s opgenomen en het is daarnaast mogelijk een eigen scenario te formuleren. Het gekozen scenario heeft invloed op het aantal aspecten dat verderop in het assessment aan de orde komen. Als er sprake is van een scenario met een gelijkblijvende gebruiksfunctie, dan komen in het assessment wel zaken aan de orde die te maken hebben met onderhoud en vervanging, maar zijn zaken die bepalend zijn voor een herbestemming niet relevant.

Materialisatie

Vervolgens worden van het gebouw en de karakteristieke ruimten de materialisatie vastgelegd, aan de hand van een keuze uit pull-down menu’s. AQSI put daarbij uit een database met een groot aantal gegevens van bouwdelen en specifieke bouwproducten. Daarnaast is het altijd mogelijk te kiezen voor meer generieke materiaalkeuzes. Hoe specifieker de keuze kan zijn, hoe meer gedifferentieerd de uitkomst van het assessment zal zijn. De database wordt gevuld met gegevens uit openbare bronnen en met gedetailleerde informatie van aangesloten bedrijven.

Beoordeling

Vervolgens genereert AQSI een aantal aspecten van sociale kwaliteit die beoordeeld kunnen worden. Dit zijn alle aspecten uit NEN-EN 16309 die relevant zijn voor het gebouw, met zijn karakteristieke ruimten bij het gekozen scenario.

De beoordelaar behandelt vervolgens de zes AQSI-thema’s in willekeurige volgorde. Hij kan bovendien handmatig nog zaken aan of uitzetten. AQSI genereert bij elke regel een aantal kwaliteitsaspecten die samenhangen met de gekozen materialisatie. Degene die het assessment uitvoert maakt hieruit een eigen samenvatting per onderwerp.

Rapporteren

AQSI genereert een rapport uit alle door de beoordelaar ingevulde regels. Deze krijgt tenslotte nog de ruimte voor een zelf geformuleerde eindconclusie aan de hand van de beoordeling.