MANIFEST SOCIALE DUURZAAMHEID

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: bedrijven nemen verantwoordelijkheid voor de invloed die zij hebben op mens, milieu en maatschappij. MVO maakt duidelijk hoe die verantwoordelijkheid wordt omgezet in concrete maatregelen. Bovendien integreren bedrijven die werk maken van MVO de sociale, milieutechnische en ethische aspecten, zoals mensrechten en consumentenrechten, in hun primaire proces en bedrijfsbeleid. Zij doen dat in samenspraak met alle bij het bedrijf betrokken stakeholders.  [1]

 

Manifest AQSI_Nederlands1Gebouwde omgeving

De gebouwde omgeving is bedoeld voor mensen om te werken, wonen en recreëren. Duurzaamheid draait om People, Planet en Prosperity. De dagelijkse praktijk is anders. Discussies over duurzaamheid gaan primair over energie en materialen, met de haalbare business-case als scherprechter. Prima voor Planet en Prosperity, maar waar zijn de People?

Gebouwen hebben invloed op mensen, op ons comfort, onze gezondheid, onze veiligheid, kortom op ons welbevinden. De invloed van onze gebouwde omgeving op ons allemaal is enorm: dat is de sociale impact. Die impact is grotendeels verborgen en weegt onvoldoende mee in de keuzes die we over onze gebouwen maken.

 

Kern keuzes

 

# 01

Van single focus naar multi focus: de geïntegreerde aanpak

We maken een gedegen afweging op de aspecten people, planet en prosperity bij alle relevante beslissingen in onze bedrijfsvoering.

 

# 02

Praktijk en principe

Onze inkoop en productieprocessen houden rekening met de impact op mens en milieu. We communiceren hierover zowel binnen het bedrijf als extern.

 

# 03

Van winst naar waarde

We onderbouwen op een transparante manier over de prestaties van onze producten en diensten en hoe hun toegevoegde aan de (gebouwde) omgeving.

 

# 04

Van lineair naar circulair denken en werken

We respecteren het concept Total Cost of Ownership (TCO) waarbij de eindgebruiker centraal staat.

 

# 05

De mens centraal

We maken sociale duurzaamheidsaspecten transparant en meetbaar

[1] EU Commission definition

 

Ondersteunende Instanties

 

Download het Manifest, juli 2015