Wat betekent AQSI?
AQSI is als acroniem afgeleid van ‘Assessing and Qualifying on Social Impact of buildings’. Het is een hulpmiddel om de ‘sociale duurzaamheid’ van gebouwen in beeld te brengen. Je mag het uitspreken als ‘actie’ omdat het je uitnodigt om er mee te gaan werken, in actie te komen om de sociale duurzaamheid voor het voetlicht te brengen.
Wat is ‘sociale duurzaamheid’?
Sociale duurzaamheid, of ‘social impact’, is een verzamelterm voor alle aspecten van een gebouw die invloed hebben op de bewoners of gebruikers van dat gebouw. In totaal onderscheiden we zes van deze onderwerpen: toegankelijkheid, aanpasbaarheid, gezondheid & comfort, impact op de omgeving, onderhoud en veiligheid.
Waarom een aparte tool voor sociale duurzaamheid?
Duurzaamheid draait om de ‘drie P’s’ van People, Planet en Prosperity. In de gebouwde omgeving lijkt het er op dat de meeste aandacht uit gaat naar ‘planet’-aspecten, zoals energiezuinigheid en duurzame materiaalkeuze . Ook prosperity krijgt voldoende aandacht zodra er een bedrijfsmodel achter zit. Maar de ‘people’ lijken er soms karig vanaf te komen, terwijl we daar toch voor bouwen.
Er zijn al zoveel duurzaamheidstools, wat voegt AQSI nog toe?
Veel assessment systemen omvatten ook mensgerichte-aspecten, maar geen is er specifiek voor ontwikkeld. AQSI is daarom een welkome aanvulling op de bestaande tools. AQSI helpt bij het kwalitatief beoordelen van de mens-aspecten van een gebouw. Daarom gaat het bij deze tool primair om het gebruik van het gebouw. Hoe ervaren mensen het? Welke kwaliteiten, welke beperkingen. AQSI brengt verborgen kwaliteiten naar boven, die soms impliciet het gevolg zijn van gemaakte keuzes in materialisering. Door verschillende scenario’s voor de toekomst van het gebouw te vergelijken, levert een beoordeling met AQSI ook veel inzicht op in de toekomstwaarde van een gebouw.

AQSI kan daarmee de ondersteuning vormen voor de beoordeling van een gebouw in bijvoorbeeld BREEAM of GPR. Het is als het ware een plug-in voor de bekende duurzaamheids-beoordelings-methoden.

Wat levert AQSI op?
Laten we beginnen met wat AQSI niet oplevert: geen rapportcijfer, geen sterrenaantal, kortom geen harde score. AQSI is een assessment-tool: een hulpmiddel om je op een gestructureerde manier inzicht te geven in de sociale kwaliteiten van een ontwerp of gebouw. Kwaliteiten die anders vaak verborgen blijven en daardoor onvoldoende aandacht krijgen, maar wellicht ook tekortkomingen die in een ontwerpstadium nog relatief gemakkelijk tot een verbetering kunnen leiden.
Waarop is AQSI gebaseerd?
AQSI is gebaseerd op de Europese norm EN16309. Deze geeft een abstract, maar volledig, beoordelingskader voor de sociale aspecten van gebouwen tijdens ontwerp, realisatie, gebruik, onderhoud en herbestemming. Om dit abstracte kader praktisch bruikbaar te maken is AQSI ontwikkeld.
Voor wie is AQSI bedoeld?
AQSI is bedoeld voor (bouw)professionals: voor de architect die alle kwaliteit die hij voor de gebruikers in een gebouw stopt wil vastleggen of die opdrachtgevers bewust wil maken van additionele mogelijkheden en verbeterpunten; voor de adviseur die op een gestructureerde manier hierbij wil ondersteunen en ook zijn specialistisch advies in een groter kader wil plaatsen; voor de opdrachtgever die onderbouwd wil zien hoe gebruikers zijn gebouw gaan ervaren, welke mogelijkheden en beperkingen zich daarbij voordoen en wat de economische betekenis daarvan kan zijn; voor de beheerder die vooraf inzicht wil hebben in de consequenties van onderhoud en herbestemming voor de gebruikers en de eigenaar van het gebouw.
Wie is de eigenaar van AQSI?
AQSI is een open tool, ontwikkeld door de Nieman Groep op initiatief van ROCKWOOL en samen met de consumentenorganisatie VACPunt Wonen. Nieman beheert AQSI en ontsluit de tool voor bedrijven en instellingen die er gebruik van willen maken en hun input willen leveren. Voor de bedrijven en instellingen die zich willen aanmelden een bijdrage te willen leveren aan het verder fine-tunen van deze tool is vooralsnog de diversiteit van groter belang dan het aantal. Op basis hiervan kan dan ook exclusiviteit worden gegeven tot nader order.
Downloads
Lees meer in de Brochure Tijd voor AQSI en in de Brochure 4 bedrijven in AQSI.

Heeft u nog meer vragen, of wilt u informatie ontvangen? Vul dan dit formulier in.