AQSI ondersteunt een bouwprofessional bij het maken van een gebouwassessment volgens NEN-EN 16309. Daarmee verkrijgt deze op een gestructureerde manier inzicht in de sociale duurzaamheidsaspecten van een gebouw. AQSI is geen rekentool en levert niet zelfstandig een score, rapportcijfer of aantal ‘sterren’.

Een assessment van de sociale duurzaamheidsaspecten met AQSI is een assessment van een gebouw in zijn locatie. Beide aspecten komen aan de orde, maar de nadruk ligt op het gebruik van het gebouw door gebruikers en de invloed van zaken als onderhoud en verbouwingen op die gebruikers.

Van het gebouw en de karakteristieke ruimten de materialisatie vastgelegd, aan de hand van een keuze uit pull-down menu’s. AQSI put daarbij uit een database met een groot aantal gegevens van bouwdelen en specifieke bouwproducten. Daarnaast is het altijd mogelijk te kiezen voor meer generieke materiaalkeuzes. Hoe specifieker de keuze kan zijn, hoe meer gedifferentieerd de uitkomst van het assessment zal zijn. De database wordt gevuld met gegevens uit openbare bronnen en met gedetailleerde informatie van aangesloten bedrijven.

Per AQSI participant is een beknopt overzicht gemaakt van de invloed op de sociale duurzaamheid van hun producten. Daarbij is gebruik gemaakt van de zes thema’s uit AQSI.

Lees per bedrijf per productblad hun invloed op de sociale duurzaamheid

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk ook projecten met AQSI assessment