toegankelijkheidGebouwen zouden voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Toch ontmoeten mensen met een beperking in de praktijk veel hindernissen. Dat begint al bij het parkeren en de afstand tot en route naar het gebouw. Vervolgens de uitdaging om automatische toegangsdeuren te passeren. In het gebouw zijn er weer te nemen klippen zoals deuren die te smal zijn of lastig zijn te openen. Installaties waar men niet bij kan, zoals lichtknoppen en sanitair. Men ontmoet drempels, hoogteverschillen en te gladde of juist te stroeve vloeren. Soms is er lokaal een gebrek aan manoeuvreerruimte of ontbreken aangrijppunten zoals leuningen.

Er zijn ook veel voorzieningen denkbaar die voor mensen met een beperking extra behulpzaam kunnen zijn, zoals de aanwezigheid en zichtbaarheid van bewegwijzering alsmede interne communicatiesystemen.

Het is van groot belang om je bij het ontwerpen en uitvoeren van een gebouw te verplaatsen in gebruikers met een beperking. Dat is niet eenvoudig omdat er veel gradaties en vormen van beperkingen zijn. Of het nu om mensen gaat die hun bewegingen moeilijk kunnen controleren, om rolstoelgebruikers, dove dan wel blinde mensen of bijvoorbeeld mensen met een tijdelijk ongemak als een gebroken been.

Hoe moeilijk het ook moge zijn, iedereen verdient het om door gebouwen te worden gefaciliteerd.