veiligheidGebruikers van gebouwen mogen verwachten dat ook extreme en incidentele bijzondere belastingen geen of een beperkte impact hebben. Dat kan betrekking hebben op overvloedige regen die we moeten kunnen keren, tijdelijk bergen en afvoeren. Het kan ook gaan om hevige sneeuwval waarbij extra aandacht voor de draagkracht van het dak nodig is alsmede voor het gemakkelijk kunnen verwijderen van sneeuw. Een extreme windbelasting vraagt om een solide constructie, betrouwbare fixatie van beplatingen en pannen of zelfs om een aangepaste vorm van het gebouw.

Een overstroming, aardbeving of aardverschuiving lijkt wellicht wat hypothetisch maar met de klimaatverandering moeten we nu eenmaal rekening houden met deze extremen. De gebouwen die wij nu bouwen of renoveren zullen daarmee immers kunnen worden geconfronteerd.

Met de klimaatverandering zullen we tevens rekening moeten houden met meer zonnestraling en hogere en extremere temperaturen. Dat betekent bijvoorbeeld aandacht voor schaduw, UV filters, speciale glassoorten, isolatie, ventilatie, actieve koeling, etc.

Brand is een heel andere vorm van incidentele belasting met een aanzienlijke impact. De eerste zorg is een veilig heenkomen voor gebruikers, daarbij inbegrepen een veilige toegang voor reddingwerkers.

Voor brand- of explosieschade geldt dat deze niet constructief mag zijn en door compartimentering slechts plaatselijk mag optreden. Daarbij hoort waar relevant de inzet van onbrandbare materialen en brandwerende constructies, maar ook installatietechnische oplossingen zijn beschikbaar.

Een ander aspect van veiligheid is dat een gebouw bescherming moet bieden tegen criminaliteit (inbrekers, vandalen). Dat betekent aandacht voor hang- en sluitwerk, verlichting, sensoren en alarmsystemen. Of barrières om bijvoorbeeld een ramkraak te voorkomen.

Tot slot is er in deze paragraaf aandacht dat defecte installaties geen ernstige gevolgen mogen hebben voor de veiligheid van de gebruikers. Zo zullen bijvoorbeeld automatische toegangsdeuren bij calamiteiten altijd handbediend moeten zijn.