liag_vmbo_niekee_roermond_exterieur_1Niekée Roermond wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de optimale ontwikkeling van kinderen. Niekée onderscheidt zich door leerprocesgerichtheid als uitgangspunt te kiezen. Niekée leren is VIB-leren. De letters van het VIB leren staan voor de volgende kernwaarden:

  • Vertrouwen, Verwonderen en Verbeelden
  • Inspireren en Input
  • Begeleiden en Bewustworden

Het gebouw is naast school ook museum, theater, conferentieoord, zalencentrum enzovoort. We hebben diverse bijzondere ruimtes: college- / filmzalen, beeldende ateliers, atelier dans / muziek / drama, geluidsstudio,buitentheater (wordt nog overdekt), technische werkruimtes, restaurant en horecafaciliteiten. Dit alles op 800 m van het NS-station en met zeer ruime parkeergelegenheid.

AQSI Summary

 

liag_vmbo_niekee_roermond_interieur_1Voor het gebouw van Niekée in Roermond is een assessment uitgevoerd naar de sociale duurzaamheid. Dit schoolgebouw is enkele jaren geleden gebouwd als huisvesting van voortgezet onderwijs op basis van een specifieke didactische visie op leren en leerlingen. Het gebouw bestaat uit drie lagen met als opvallend kenmerk een centraal atrium met daar rondom een aantal specifieke en opvallend vormgegeven ruimten. Bovendien kenmerkt het gebouw zich door een grote mate van interne transparantie en zichtbaarheid. De bouwlagen zijn gekoppeld via het atrium en diverse stijgpunten. Met dit assessment wordt inzicht gegeven in de sociale duurzaamheid van het gebouw.

Uitkomst is dat dit lesgebouw op nagenoeg alle onderdelen een opvallend hoge mate van sociale duurzaamheid kent, ondanks het specifieke programma van eisen wat aan het ontwerp ten grondslag heeft gelegen. Zo is de structuur herkenbaar en de toegankelijkheid goed, ook voor personen met speciale behoeften. Ook is de aanpasbaarheid voldoende (en dat is bijzonder voor een zo specifiek ontworpen gebouw). Dit laatste wordt vooral gerealiseerd door de gekozen draagstructuur (dragende gevels en kolommen). De open structuur zorgt daarnaast voor een hoge mate van sociale veiligheid, die goed aansluit bij de onderwijsvisie. Voor wat betreft gezondheid en comfort wordt geconcludeerd dat de integrale afstemming van bouw- en inrichtingsmaterialen en de aanwezige installaties leiden tot voldoende gezonde en comfortabele (onderwijs-)ruimten. Het akoestisch comfort vraagt wel wat aandacht door de keuze om veel glas in binnenwanden toe te passen; hierin is deels voorzien door verlaagde plafonds en deels door inrichtingsmateriaal.

121108a5Gezien de locatie (op afstand in een woonwijk, naast wijkontsluitingswegen) is de overlast op de omgeving gering. Het aspect Onderhoud wordt positief beïnvloed doordat het bij een school relatief eenvoudig is om onderhoud buiten gebruikstijd te laten plaatsvinden, waarbij aangetekend wordt dat deze school nauwelijks gesloten wordt in vakantieperioden. De toepassing van buitenzonwering is voldoende effectief om, in combinatie met de luchtbehandelingsinstallatie, te sterke oververhitting te voorkomen. Om overige klimaatveranderingen, zoals excessieve regenbuien, te kunnen ondergaan zijn (vooralsnog) geen aanvullende maatregelen getroffen. Het gebouw voldoet aan het Bouwbesluit ten aanzien van de brandveiligheid. Een hoger niveau is niet nagestreefd. Maatregelen om bestand te zijn tegen aardbevingen, explosies of verkeersinvloeden zijn niet getroffen omdat de omgeving daarvoor geen aanleiding geeft. Het gebouw kent een zeer open structuur, waardoor een goede onderlinge zichtbaarheid bestaat, met het oog op een sociaal veilig binnenklimaat Dit wordt ook herkend door de gebruikers; in de eigen woorden van een leerling: “ik voel me hier veilig”

Lees en/of download het gehele AQSI assessment – AQSI assessment Niekee 19-7-2016

Lees meer over VMBO Niekée:

 

 

AQSI logo wit png klein

 

 

 

AQSI overbrugt nu de kloof tussen die abstracte norm en het concrete gebouw met de daarin toegepaste materialen en ruimten. De tool is een combinatie van een spoorboekje, een brochure en een ‘modern’ schoolrapport zonder cijfers. De tool helpt de ontwerper, ontwikkelaar of beoordelaar van een gebouw, om de verborgen kwaliteiten zichtbaar te maken die voor de gebruikers van dat gebouw belangrijk zijn.